HISTÒRIA DEL CENTRE

Resumir cinquanta anys d’història, d’una entitat com el CCE Sant Lluís, no és una feina fàcil. Circumstàncies més o menys transcendents per l’esdevenir «des Centro», a més de centenars d’anècdotes, han configurat la petita gran història d’aquesta institució que, indubtable i inevitablement, està lligada al passat recent del nostre poble. I és que el CCE Sant Lluís forma part, sense cap dubte, de la història sociopolítica, cultural i esportiva de Sant Lluís.

Història del centre cultural i esportiu de Sant Lluís

«Es Centro» va néixer un 28 de setembre de 1971, va créixer durant la transició espanyola i va aconseguir la maduresa com a institució, en plena democràcia. En aquesta pàgina anem a repassar succintament alguns dels episodis que han de considerar-se com a fonamentals a l’hora d’intentar comprendre el passat del CCE Sant Lluís.

Com es recull textualment a l’acta de constitució, el 28 de setembre de 1971 es constitueix «Una entitat esportiva que engloba totes les facetes possibles de l’Esport” i que també ha de tenir en compte «l’aspecte cultural i esportiu”. Naixia així el “Centro Cultural y Deportivo San Luis”.

Els socis Fundadors van ser: Santiago Pons Cardona, Miguel Carreras Sintes, Francisco Coll Pons, Guillermo Pons Coll, Francisco Mercadal Font, Francisco Amador de la Plana Orfila, Gabriel Pons Carreras, Guillermo Orfila Gomila, Damià Vinent Gornés, Bartolomé Vidal Llambías i Conrado Teixidor Portella.

El primer President del «Centro Cultural y Deportivo de San Luis» va ser Guillermo Pons Coll, mestre d’EGB, acompanyat per Conrado Teixidor Portella exercint com a primer secretari.

Segons s’afirma explícitament en la citada acta de constitució, l’embrió esportiu de la nova entitat va ser el bàsquet, i no va ser fins a la temporada 1974-75, sota la presidència d’Adolfo García Ríos, que es va incorporar la secció de futbol a l’estructura de l’entitat, atenent la petició d’un grup d’aficionats a aquest esport que ja havien format un equip al poble prèviament.  Trobem idò, a l’acta de la reunió de la Junta Directiva de l’entitat celebrada el 25 d’octubre de 1974, el recull d’aquest acord i la incorporació d’aquesta nova secció, afiançant així l’estructura esportiva «des Centro».

Al llarg d’aquests cinquanta anys, el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís  ha comptat amb nou Presidents, que esmentem a continuació per ordre cronològic:

Guillermo
pons
coll

1971 - 1972

adolfo
garcía
ríoS

1972 - 1975

gabriel
pons
carreras

1975 - 1988

antonio
pons
salOM

1988 - 1991

cristóbal
coll
olives

1991 - 1992

antonio
gornés
vidal

1992 - 1993

francisco
seguí
carreras

1993 - 2012

rosendo
pons
conforto

2012 - 2020

catalina
fanals
pons

2020

Els fets més destacats

Una vegada constituït, la primera activitat oficial del «Centro Cultural y Deportivo San Luis» va ser la celebració d’un partit de bàsquet, el 29 de setembre de 1971, en la pista poliesportiva annexa al col·legi públic.

Referent a la secció de futbol, la temporada 1974-75 s’estrenava en el denominat Torneig de l’amistat. El 30 de juliol de 1977, i degut al canvi de règim polític que va tenir lloc a Espanya després del referèndum per la Reforma política, el Club «es va tornar a fundar». Totes les entitats es van veure obligades a presentar novament els seus Estatuts, convenientment modificats d’acord a la nova legalitat, així com a realitzar el simbòlic tràmit de la signatura de l’acta de Constitució.

En el cas del C.C.D, aquesta nova acta és signada per:

Gabriel Pons Carreras, en aquell temps President de l’entitat.

Miguel Carreras Sintes

Fernando Dueñas Ferrá

Juan José Fanals Pons

Antonio Pons Florit

Francisco Amador de la Plana

Pedro Orfila Carreras.

Una vegada constituït, la primera activitat oficial del «Centro Cultural y Deportivo San Luis» va ser la celebració d’un partit de bàsquet, el 29 de setembre de 1971, en la pista poliesportiva annexa al col·legi públic.

Referent a la secció de futbol, la temporada 1974-75 s’estrenava en el denominat Torneig de l’amistat.

El 30 de juliol de 1977, i degut al canvi de règim polític que va tenir lloc a Espanya després del referèndum per la Reforma política, el Club «es va tornar a fundar». Totes les entitats es van veure obligades a presentar novament els seus Estatuts, convenientment modificats d’acord a la nova legalitat, així com a realitzar el simbòlic tràmit de la signatura de l’acta de Constitució.

En el cas del CCD, aquesta nova acta és signada per Gabriel Pons Carreras, en aquell temps President de l’entitat, Miguel Carreras Sintes, Fernando Dueñas Ferrá, Juan José Fanals Pons, Antonio Pons Florit, Francisco Amador de la Plana i Pedro Orfila Carreras.

En aquest document es fixa el domicili social provisional al carrer Sant Lluís nombre 56, propietat de la Cooperativa del Camp («Es Sindicat») i que en l’actualitat és el Local Social del Centre.

L’Assemblea General de Socis celebrada el 23 de novembre de 1979 va aprovar els nous Estatuts, que van ser editats i repartits entre els socis l’any 1985.

En el mes de desembre de 1979, després d’algunes gestions, el CCD lloga, a raó de 15.000 pessetes mensuals, l’antic cinema reconvertit en Saló d’Actes, situat al carrer Sant Lluís nombre 60. La inauguració d’aquest nou local, convenientment endreçat i renovat, va ser el 12 de desembre de 1979.

Amb caràcter provisional, la primera seu del «Centro Cultural y Deportivo San Luis» va ser l’actual Local Social. El 1971, aquest edifici era propietat de la Cooperativa del Camp i, així mateix, era la seu de la Delegació de la Joventut (OJE). Posteriorment, el CCD va traslladar les seves dependències al local que en l’actualitat és la Llar del Jubilat, per tornar a l’edifici del carrer Sant Lluís, 56 uns anys més tard (no hi ha constància documental per determinar les dates). El que sí es pot afirmar, és que al juliol de 1977, les reunions de la Junta Directiva se celebraven en aquest edifici de la Cooperativa, sense pagar-hi cap tipus de lloguer, i que fou a partir del maig de 1981 quan es signà un contracte de lloguer del Local Social entre el CCD San Luis i la Cooperativa del Camp.

Uns anys després, a l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 19 de maig de 1985, s’acordà per unanimitat la compra dels locals situats al carrer Sant Lluís nombres 56 i 58. Els 96 socis assistents a la històrica Assemblea van donar el vistiplau a l’operació que, amb un muntant de 14 milions de pessetes i sense cap dubte, posava les bases del futur «des Centro». I és que, com ens va comentar Gabriel Pons Carreras, President en el moment de l’adquisició, la situació era molt clara: o es comprava el Local Social o el CCD San Luis desapareixia. Sense cap dubte, la importància històrica de la decisió presa justifica els esforços econòmics que ha hagut de realitzar l’entitat al llarg dels anys, com així ho corroboren els diferents Presidents amb que ha comptat, que identifiquen aquest fet com a clau per entendre la història del CCD.

L’any següent, el Club va impulsar la celebració d’una sèrie d’activitats per commemorar el 225è aniversari de la fundació del poble de Sant Lluís. Per aquest motiu, l’1 d’octubre de 1986 es va constituir la Comissió Organitzadora de tals actes.

El dia 1 de setembre de 1999 i després de diversos anys de gestions i negociacions amb els Organismes Oficials (Ajuntament, Consell Insular i Govern Balear) es va donar inici a les obres per a la rehabilitació íntegra del Local Social, el qual i després de 15 mesos d’obres, va ser inaugurat el dia 10 de desembre de 2000.

En la història més recent, cal destacar que el dia 20 de maig de 2000 van ser presentats i aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de l’entitat uns nous Estatuts (parcialment modificats) en els quals figuraven com a principal novetat, la normalització lingüística de l’Entitat, que passava a denominar-se CENTRE CULTURAL I ESPORTIU SANT LLUÍS. En aquesta mateixa Assemblea es va aprovar, també, el nou anagrama del Club.

Molt n’ha quedat sense explicar, en aquest breu repàs de la història d’aquest petit però gran club del poble de Sant Lluís, que encara el present i el futur amb un optimisme moderat davant l’actual situació social i econòmica.

CENTRE CULTURAL I ESPORTIU DE SANT LLUÍS Un club esportiu i cultural al servei del poble

Contacte

© All rights reserved | Made with ❤ by KERSIES