CONTROL D'ACCÉS PER ALS PARTITS

Control d’accés per als partits del Camp Municipal de Ses Canaletes

Tot espectador que vulgui accedir al Camp Municipal de Ses Canaletes (fillets/es inclosos), per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada, ha de realitzar una reserva prèvia aportant les dades que sol·liciten les autoritats sanitàries competents i que seran posades a la seva disposició en cas de sol·licitar-les.

Per fer-ho, han de seleccionar el partit o els partits als quals vulgui assistir i emplenar el formulari.

S’ha d’emplenar un formulari per cada partit al qual es vulgui assistir.

Les portes del recinte s’obriran 60 minuts abans de l’inici del partit.

El responsable COVID de la instal·lació, podrà expulsar del recinte a la persona o persones que no compleixin les normes establertes, comunicant-ho a les autoritats competents.

Tot espectador que accedeixi al recinte ha de conèixer i respectar el protocol d’accés per a la seva seguretat i la dels altres espectadors.