HISTÒRIA DEL CENTRE

Intentar resumir gairebé trenta anys d’història d’una entitat com el C.C.D. Sant LLuís no és tasca fàcil. Circumstàncies més o menys transcendents per l’esdevenir de “ES CENTRO” i centenars d’anècdotes han configurat la petita gran història d’aquesta institució, que indubtablement, està lligada inevitablement al passat recent del nostre poble. El C.C.D. Sant LLuís forma part de la història sociopolítica, cultural i esportiva de Sant Lluís. “ES CENTRO” va néixer un 28 de setembre de 1971, va créixer durant la transició espanyola i va aconseguir la maduresa com a institució en plena democràcia. En aquesta pàgina anem a repassar succintament alguns dels episodis que han de considerar-se com a fonamentals a l’hora d’intentar comprendre el passat del C.C.D. Sant Luís.

Història del centre cultural i esportiu de Sant Lluís

Com es recull textualment a l’acta de constitució, el 28 de setembre de 1971 es constitueix «Una entitat esportiva que engloba totes les facetes possibles de l’Esport” i que també ha de tenir en compte «l’aspecte cultural i esportiu”. Naixia així el “Centro Cultural y Deportivo San Luis”

Els socis Fundadors van ser: Santiago Pons Cardona, Miguel Carreras Sintes, Francisco Coll Pons, Guillermo Pons Coll, Francisco Mercadal Font, Francisco Amador de la Plana Orfila, Gabriel Pons Carreras, Guillermo Orfila Gomila, Damià Vinent Gornés, Bartolomé Vidal Llambías, Conrado Teixidor Portella.

El primer President del «Centro Cultural y Deportivo de San Luis» va ser Guillermo Pons Coll, mestre d’EGB. Conrado Teixidor Portella va exercir com a primer secretari del CCD. Pot afirmar-se, així s’afirma explícitament en la citada acta de Constitució, que l’embrió esportiu de la nova entitat va ser el bàsquet. Fins a la temporada 1974-75, sota la presidència d’Adolfo García Ríos, no es va incorporar la secció de futbol a l’estructura del C.C.D. Òbviament, això no significa que al nostre poble no hi hagués equip de futbol, que sí hi havia. No obstant això, no és fins a la citada temporada, com es recull fidelment en l’acta de la reunió de la Junta Directiva de l’entitat celebrada el 25 d’octubre de 1974 quan, a petició d’un grup d’aficionats al futbol,  «ES CENTRO» va reunir una secció dedicada a l’activitat esmentada.

Al llarg d’aquests trenta-un anys, el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís  ha comptat amb nou Presidents. Aquests han estat, cronològicament, els següents:

Guillermo
pons
coll

1971 - 1972

adolfo
garcía
ríoS

1972 - 1975

gabriel
pons
carreras

1975 - 1988

antonio
pons
salón

1988 - 1991

cristóbal
coll
olives

1991 - 19932

antonio
gornés
vidal

1992 - 1993

francisco
seguí
carreras

1993 - 2012

rosendo
pons
conforto

1912 - 2020

catalina
fanals
pons

2020

Els fets més destacats

La primera activitat oficial del «Centro Cultural y Deportivo San Luis», una vegada ja constituït, va ser la celebració d’un partit de bàsquet el 29 de setembre de 1971 en la pista poliesportiva annexa al col·legi públic.

Com ja ha quedat dit, la secció de futbol del C.C.D. es crea en la temporada 1974-75. L’equip participava en el denominat Torneig de l’amistat.

El 30 de juliol de 1977 “es va tornar a fundar” el C.C.D. En efecte, motivat pel canvi de règim polític que va tenir lloc a Espanya després del referèndum per a la Reforma política, celebrat el 15 de juny de 1997 i que donaria pas al règim democràtic actual, totes les entitats es van veure obligades a presentar novament els seus Estatuts, convenientment modificats d’acord a la nova legalitat, així com a realitzar el simbòlic tràmit de la signatura de l’acta de Constitució.

En el cas del C.C.D, aquesta nova acta és signada per:

Gabriel Pons Carreras, en aquell temps President de l’entitat.

Miguel Carreras Sintes

Fernando Dueñas Ferrá

Juan José Fanals Pons

Antonio Pons Florit

Francisco Amador de la Plana

Pedro Orfila Carreras.

En aquest document es fixa el domicili social provisional al carrer Sant Lluís nº. 56, propietat de la Cooperativa del Camp (“És Sindicat”) i que en l’actualitat és el Local Social del Centre. L’Assemblea General de Socis celebrada el 23 de novembre de 1979 va aprovar els nous Estatuts, que van ser editats i repartits entre els socis en 1985.

En el mes de desembre de 1979, després d’algunes gestions, el C.C.D. lloga, a raó de 15.000’- ptes. Mensuals, el Saló d’Actes (antic cinema), situat al carrer Sant Lluís nº. 60. La inauguració d’aquest nou local, convenientment endreçat i renovat, va anar el 12 de desembre de 1979.

La primera seu, amb caràcter provisional, del «Centro Cultural y Deportivo San Luis» va ser l’actual Local Social. En 1971, aquest edifici era propietat de la Cooperativa del Camp i, així mateix, era la seu de la Delegació de la Joventut (OJE). Posteriorment, el C.C.D va traslladar les seves dependències al local que en l’actualitat és la Llar del Jubilat, per a uns anys més tard (no hi ha constància documental per determinar les dates) tornar a l’edifici del carrer Sant Lluís nº. 56. En tot cas, si pot afirmar-se que al juliol de 1977, les reunions de la Junta Directiva se celebraven en aquest edifici de la Cooperativa, sense pagar lloguer algun. És al maig de 1981 quan se signa un contracte de lloguer del Local Social entre el C.C.D. San Luis i la Cooperativa del Camp. Finalment, els 96 socis assistents a la històrica Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 19 de maig de 1985 acorden per unanimitat la compra dels locals nº. 56 i 58 del carrer Sant Lluís. El muntant de l’operació va ser de 14 milions de pessetes. El Centre posava les bases del seu futur.

Com ens va comentar Gabriel Pons Carreras, el llavors President en el moment de l’adquisició, l’alternativa era molt clara: o es comprava el Local Social o el C.C.E. Sant Luis desapareixia. La importància històrica de la decisió presa justifica els esforços econòmics que ha hagut de realitzar l’entitat.

El C.C.D. San Luis va impulsar la celebració d’una sèrie d’activitats per commemorar el 225 aniversari de la fundació del poble de Sant Lluís. Per aquest motiu, l’1 d’octubre de 1986 es va constituir la Comissió Organitzadora de tals actes.

El dia 1 de setembre de 1999 i després de diversos anys de gestions i negociacions amb els Organismes Oficials (Ajuntament, Consell Insular i Govern Balear) sé va donar inici a les obres per a la rehabilitació íntegrament del Local Social, el qual i després de 15 mesos d’obres, va ser inaugurat el dia 10 de desembre de 2000.

També indicar que el passat dia 20 de maig de 2000 van ser presentats i aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de l’entitat uns nous Estatuts (parcialment modificats) en els quals figuraven com a principal novetat, la normalització lingüística de l’Entitat, passant-se a denominar la mateixa CENTRE CULTURAL I ESPORTIU SANT LLUIS. En la mateixa Assemblea es va aprovar el nou anagrama.

Finalment, i per finalitzar aquest breu repàs a alguns dels fets més transcendents, molts s’han quedat desgraciadament en el tinter, que juntament amb els no tan transcendents però igualment importants, han conformat la història del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís. Es va mantenir unes converses amb els Presidents que ha tingut l’entitat i tots coincideixen que l’adquisició del Local Social permet parlar d’un abans i un després del Centre. Probablement, sense aquesta compra, el C.C.E. San Luis hagués desaparegut; per això, no dubten a qualificar aquest fet com una de les claus per entendre la història del C.C.E. San Luis.

D’altra banda, veuen el futur amb “optimisme moderat”, tant en el aspecte social, com a econòmic, esportiu i cultural

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies