CONTROL D’ACCÉS PER ALS PARTITS

Control d’accés per als partits del Camp Municipal de Ses Canaletes

Tot espectador que vulgui accedir al Camp Municipal de Ses Canaletes (fillets/es inclosos), per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada, ha de realitzar una reserva prèvia aportant les dades que sol·liciten les autoritats sanitàries competents i que seran posades a la seva disposició en cas de sol·licitar-les.

Per fer-ho, han de seleccionar el partit o els partits als quals vulgui assistir i emplenar el formulari.

S’ha d’emplenar un formulari per cada partit al qual es vulgui assistir.

Les portes del recinte s’obriran 60 minuts abans de l’inici del partit.

El responsable COVID de la instal·lació, podrà expulsar del recinte a la persona o persones que no compleixin les normes establertes, comunicant-ho a les autoritats competents.

Tot espectador que accedeixi al recinte ha de conèixer i respectar el protocol d’accés per a la seva seguretat i la dels altres espectadors.

Tot espectador que accedeixi a les instal·lacions haurà de passar el control de seguretat, que inclourà, presa de temperatura i desinfecció de mans. No es permetrà l’accés a qualsevol persona amb temperatura igual o superior a 37,5°.

Es disposarà un accés i circulació diferenciada entre participants i espectadors, amb entrades i sortides independents.

L’accés i sortida de la instal·lació dels espectadors es realitzarà a través de la porta principal del recinte.

El club portarà un registre de tota persona que accedeixi a les instal·lacions, que inclourà, el nom complet, número de DNI/NIE i telèfon de contacte.

Actualment, l’aforament permès de la instal·lació és de 500 persones, la qual cosa representa un 50% de l’aforament que estableix la llicència d’activitat. L’aforament màxim en la graderia és de 92 seients, mantenint una distància de 3 seients lliures entre espectadors, tret que siguin convivents.

No es permetrà l’accés a la zona situada darrere de les porteries, banquetes o qualsevol altre espai delimitat.

El bany habilitat per als espectadors serà el situat al costat del bar, diferenciat entre homes i dones. S’haurà de respectar l’aforament màxim en cadascun d’ells, segons estarà indicat en els cartells d’entrada dels WC.

L’ús de màscara és obligatori per a qualsevol espectador major de 6 anys que entri en la instal·lació.

En tota la instal·lació es disposarà de papereres obertes per a evitar el contacte.

Queda prohibida la ingesta d’aliments i begudes en la graderia.

Es disposarà de cartelleria amb informació de les mesures preventives així com les pautes a seguir pels assistents a les competicions en tota la instal·lació esportiva.

Es procedirà a l’expulsió immediata de qualsevol espectador que incompleixi les normes establertes en aquest protocol.

Queda totalment prohibit fumar en tota la instal·lació.

Partits de la setmana del 22 al 28 de Març: