Les seccions de bàsquet, atletisme i futbol del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís formaran part d’Integrasport, l’experiència formativa de valors educatius i hàbits saludables oberta a tothom i emmarcada […]
Atesa l’actual conjuntura social, econòmica i política; ateses les necessitats i mancances detectades i valorades que s’haurien de solucionar a curt, mig i llarg termini i atesa la voluntat manifestada […]
L’equip de “Es Moliners” s’ha adjudicat la 21 edició de la Copa Menorca per equips del Joc de la Bolla, que inclou també el Trofeu Sant Antoni. El jugadero de […]
La família del CCE Sant Lluís va respondre a la convidada del president Rosendo Pons Conforto. Prop d’un centenar d’assistents hi va haver a l’aperitiu propi d’aquestes dates que la […]
Aquestes dates festives i emotives, al CCE Sant Lluís hem aprofitat per incorporar als nostre ventall d’activitats un nou intercanvi de cors, ja tradicional, entre la nostra Coral de Mitjanit, […]
El jugadero de la seu oficial del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís ha esta l’escenari durant les darreres setmanes de la catorzena edició del campionat individual del joc de […]