El Patronat de la Fundació Sintes Grollero convoca un any més les beques per a estudis 2020/2021.

La present convocatòria va adreçada a estudiants, NATURALS I RESIDENTS A SANT LLUIS que un cop finalitzat el període d’enssenyament obligatori segueixin amb estudis superiors (batxiller, graus mitjans, superiors o universitat), per a la qual se sol·licita la següent documentació:

 • INSTÀNCIA DE L’INTERESSAT que podrà recollir a les oficines del CCE Sant Lluís (C / Sant Lluís, 56 1r pis) en horari de 17:00 a 20:00 els dilluns, dimarts i dijous.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI de l’interessat. En cas que el DNI indiqui el lloc de naixement en un altre municipi s´haurà de sol·licitar a la secretaria d’Alcaldia de Sant Lluís CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT HISTÒRIC D’ALTA PER NAIXEMENT o document oficial que acrediti ser natural de Sant Lluís.
 • FOTOCÒPIA DE LES DECLARACIONS DE LA RENDA DE L´UNITAT FAMILIAR DE L’ANY 2019 I / O TOTES LES PERSONES QUE CONVIUEN AMB L’ALUMNE. En cas de no estar obligat a presentar declaració s´haurà d’aportar obligatòriament certificat expedit per l’AEAT en què constin les rendes rebudes per la totalitat dels membres de l´unitat familiar i de totes les persones que conviuen amb l’alumne / a.
 • CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA DE L’INTERESSAT
 • FOTOCÒPIA MATRÍCULA CURS 2020/2021 I RESULTATS ACADÈMICS DEL CURS 2019/2020.

IMPORTANT: és condició indispensable que les persones que sol·licitin aquesta beca tinguin totes les assignatures del curs 2019/2020 aprovades indistintament si són obligatòries i optatives.

Tindran prioritat totes les sol.licituts presentades amb rentes inferiors i/o renta per càpita més baixa i que cumpleixin els requisits sol.licitats anterioriment.

Serà imprescindible la presentació de tota la documentació, que serà entregada a la oficina de la Fundació ubicada a l’edifici del CCE Sant Lluís, en sobre tancat figurant en ell, el nom i cognoms de l´interessat.

EL TERMINI D’ENTREGA DE LES SOL·LICITUDS FINALITZA EL 3 DESEMBRE DE 2020.


El Patronato de la Fundación Sintes Grollero convoca un año más las Becas para Estudios 2020/2021.

La presente convocatoria va dirigida a estudiantes, NATURALES Y RESIDENTES EN SANT LLUÍS, que una vez finalizado el periodo de enseñanza obligatoria sigan con estudios superiores (bachiller, grados medios, superiores o universitarios), para la cual se solicita la siguiente documentación:

 • INSTANCIA DEL INTERESADO que podrá recoger a las oficinas del CCE Sant Lluís (C / Sant Lluís, 56 1.º piso) en horario de 17:00 a 20:00 los lunes, martes y jueves.
 • FOTOCOPIA DEL DNI del interesado. En caso de que el DNI indique el lugar de nacimiento en otro municipio se tendrá que solicitar a la secretaría de Alcaldía de Sant Lluís.
 • CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO HISTÓRICO DE ALTA POR NACIMIENTO o documento oficial que acredite ser natural de Sant Lluís.
 • FOTOCOPIA DE LAS DECLARACIONES DE LA RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL AÑO 2019 Y / O TODAS LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON El ALUMNO. En caso de no estar obligado a presentar declaración se deberá de aportar obligatoriamente certificado expedido por el AEAT en que constan las rentas recibidas por la totalidad de los miembros de la unidad familiar y de todas las personas que conviven con el alumno / a.
 • CERTIFICADO DE CONVIVENCIA DEL INTERESADO/A
 • FOTOCOPIA MATRÍCULA CURSO 2020/2021 Y RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2019/2020.

IMPORTANTE: Será condición indispensable que las personas que soliciten esta beca tengan todas las asignaturas del curso 2019/2020 aprobadas indistintamente si son obligatorias y optativas.

Tendrán prioridad todas las solicitudes presentadas con rentas inferiores y/o renta per capita más baja y que cumpla los requisitos solicitados anteriormente. Será imprescindible la presentación de toda la documentación que será entregada a la oficina de la Fundación ubicada en el edificio del CCE Sant Lluís, en sobre cerrado, figurando en él, nombre y apellidos del interesado.

EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES FINALIZA EL 3 DICIEMBRE DE 2020.

No Responses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.