Política de Privacitat

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluis (a partir d’ara, CCE Sant Lluis), que desenvolupa la seva activitat a partir d’aquest lloc web (www.ccesantlluis.es), amb domicili al carrer Sant Lluis, 59, 07710 Sant Lluis (Menorca), informa als seus clients de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal d’acord amb la legislació vigent d’aquesta matèria. CCE Sant Lluis podrà modificar aquesta política a discreció, sempre en compliment de la legislació vigent.

Dades de l’usuari

L’usuari accepta que les dades personals que faciliti , o que es facilitin en un futur a CCE Sant Lluis, poden ser tractades en un arxiu de dades de caràcter personal i es podran utilitzar per elaborar estadístiques.

Els arxius creats per a aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de CCE Sant Lluis. El titular de les dades tindrà, en tot moment, el dret d’accedir als arxius automatitzats i d’exercitar els drets de rectificació i cancel·lació de dades. Amb aquest fi, haurà de dirigir una carta firmada per el titular de les dades a la direcció social de CCE Sant Lluis, indicada a la part superior d’aquesta pàgina, tot adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat i indicant el domicili del titular per tal que CCE Sant Lluis li pugui enviar la confirmació de la seva actuació d’acord amb la sol·licitud.

L’entrega de les dades requerides per www.ccesantlluis.es per poder dur a terme el servei contractat és obligatòria i CCE Sant Lluis podrà denegar el servei en cas que no es facilitin aquestes dades.

El consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, tot entregant una comunicació per escrit al responsable dels arxius a la direcció que aquí s’esmenta. Aquesta comunicació s’haurà de fer mitjançant la remissió d’una carta firmada pel titular de les dades en què indiqui el seu domicili i faciliti una còpia del seu DNI o NIF.

Ús de galetes (cookies)

Amb la finalitat d’agilitzar el servei, i tot identificant a cada usuari amb la màxima celeritat, www.ccesantlluis.es utilitzarà galetes. Les galetes o cookies són blocs de memòria que alguns webs envien al disc dur de l’ordinador quan aquest es connecta, per tal d’identificar-lo, i emmagatzema aquesta informació en el disc dur de l’usuari. Les galetes s’associen únicament a un usuari anònim, sense permetre l’accés a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal manera que s’instal·lin galetes al seu navegador, denegar-ne algunes o totes. En aquest últim cas, la rapidesa i qualitat del funcionament dels serveis de www.abarcasmenorquinas.com pot disminuir.

CCE Sant Lluis empra les galetes amb diverses finalitat, entre les quals es troba la d’assegurar una major rapidesa i personalització del servei que s’ofereix a l’usuari, així com la d’analitzar les dades que, de manera agregada, envien els registres de galetes sobre els índexs de tràfic, audiència i àmbits dels usuaris de www.ccesantlluis.es, per tal que aquesta informació contribueixi a l’avaluació i revisió dels serveis i productes que s’ofereixen a l’usuari a www.abarcasmenorquinas.com i per tal que els usuaris acceptin els continguts del web de CCE Sant Lluis.

Protecció de dades

De conformitat amb allò que estableix la Llei orgànica 15/199, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facilitin en els formularis de la pàgina web s’incorporaran de manera confidencial a la base de dades de CCE Sant Lluis, prèvia autorització per part de l’usuari.

Les dades personals suministrades a través del formulari s’utilitzaran exclusivament per mantenir la relació administrativa necessària per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal o electrònic sobre serveis, productes o activitats de CCE Sant Lluis, així com qüestionaris de resposta voluntària a través de mitjans tradicionals o electrònics sobre el nivell de satisfacció en relació amb la qualitat del servei i/o productes per tal d’ampliar-los o millorar-los si cal.

Si la persona interessada vol aclarir dubtes en relació amb la confidencialitat o tractament de les seves dades, o vol exercir alguns dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que consideri), pot dirigir-se a la direcció electrònica ccesantlluis@gmail.com o a la direcció postal: Sant Lluis, 56, 07710 Sant Lluis (Menorca, Illes Balears).